En akvarell över byggnaderna i radbyn Himmelsberga

Många öländska byar, och bland dem säkert också Himmelsberga, låg på sin plats redan under den tid då ölänningen ännu var en svärdfäktande hedning. Att lägga gårdarna på rad längs bygatan var emellertid ett resultat av de medeltida landskapslagarna, vilket utgjorde rättesnöret för hela byns utformning. För Ölands del var det Östgötalagen som gällde.

Utgångspunkten var själva bytomten, en stor rektangulär yta vars gränser noga stakades ut. Inom denna bytomt fick så varje enskild gård sin tomt. I Himmelsberga lades bygatan rakt igenom bytomten och därmed blev byn en dubbel radby, bebyggd på gatans båda sidor.