RIKSSPELMAN LARS SVENSSON och SOLWEIG SVENSSON, TORSLUNDA Lars Svensson är en för många välkänd fiolspelman och traditionsbärare sedan länge. Ofta uppträder han tillsammans med hustrun Solweig som spelar kompcittra. Lars Svensson erövrade Zornmärket i silver vid uppspelningarna i Borås för några år sedan. På folkmusikdagen på Himmelsberga kommer han att apela tillsammans med Solweig Svensson. Båda medverkar dessutom i Trio Torslunda.

Riksspelman Lars Svensson med Eva och Bengt Löfberg samt Solweig Svensson, 2014

TRIO TORSLUNDA

Riksspelman Lars Svensson och Solweig Svensson, Torslunda spelar tillsammans med Magnus Lundberg från Kastlösa. Magnus Lundberg är en mycket skicklig spelman som också lagt ner mycket tid på att samla in material till den nya CD-skivan ”Folkmusik från Öland”.

ÖLANDS ALLMOGEDANSARE Ölands Allmogedansare träffas höst – vår för att dansa gillesdanser och andra folkdanser. Under sommarsäsongen uppträder en del av dansarna vid olika evenemang som midsommarfiranden, marknader, och vid äldreboenden. Oftast består uppvisningarna av olika gillesdanser med komplicerade turer. På folkmusikdagen på Himmelsberga kommer allmogedansarna att visa förr vanliga gammaldanser till tonerna av riksspelman Lars Svensson och Solweig Svensson.

RAMLORNA
Ramlorna spelar och sjunger svensk folkmusik ofta från Öland eller Småland.
”Vi framhäver gärna låtar som har sångtexter, det kan röra sig om polsketrallar, visor och ballader. Ibland trallar vi utan text. Vi tycker det är trevligt med allsång och sjunger låtar av Taube och andra visdiktare. Ibland går vi utanför Sverige t ex till Norge eller Irland. Gruppen består av Tommy Bjerlin, nyckelharpa och munspel, Ingmar Gustavsson nyckelharpa, Per Jönsson nyckelharpa, gitarr och dragspel, Eva Klevemark nyckelharpa, Erik Loxbo tvärflöjt, Christer Strandå gitarr, Bibi Stenmalm nyckelharpa. Samtliga i gruppen sjunger. I några fall sjunger hela gruppen a capella. Gruppen bildades hösten 1987 då under namnet Ramlor och Skramlor, då deltog även Anita och Lennart Hedin i gruppen. Två gånger har vi representerat Kalmar Kommun, dels i Tallin 1992, dels i Kaliningrad 1994.”

ALVARGRIMMAN
Folkdanslag med basen på södra Öland, vilket kommer med egna spelmän för att visa oss sina danser. En av deras specialiteter är en skördedans med liar och räfsor. Alvargrimman uppträder under senare delen av eftermiddagen.

JAHUJA
I denna fiolspelande folkmusikgrupp möts Sörmland och Öland, blandat med en del annat smått och gott. Vi får lyssna till gehörsspel med en stor kärlek till polskor. Medlemmar: Isa Alm, Håkan Alm, Ove Lindqvist, Lotta Astner och Karin Gardmar.

KANTORNS KAPELL

Björn Erlandsson mfl.

ROTATION

Från Rotation kommer Patrick Arthursson.

NYA ÖKÄNDA

ANDERS SMEDENMARK

Välkänd folkmusiker och producent för Korröfestivalen som hjälper oss med ljudet under folkmusikdagen.

… och många fler folkmusikanter hoppas vi! Scenen är sedan öppen för den som vill dela med sig av folkliga toner från när och fjärran – det är bara att skriva upp sig för en tid på spellistan!