Ölands Museum Himmelsberga

Julius Winberg Sääf – museichef/verksamhetschef och ekonomiansvarig
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04

Anders Svärd – vaktmästare
tel: 072-350 30 23 e-post: kontoret@olandsmuseum.com

Eva Gustavsson – trädgård (ej i tjänst)
tel: 0733 – 14 67 04

EmeLie Folkemark – trädgård e-post: tradgard@olandsmuseum.com

Kerstin Alfredsson – ansvarig Kaffestugan
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com                            tel: 0733 – 14 67 09

Niklas Nordlund – Kaffestugan
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com                            tel: 0733 – 14 67 09

Marie Johansson – museiutveckling
e-post: kontoret@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04

Cilla Midhall – ansvarig Handelsboden                                   e-post: handelsboden@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 03

Martin Söderberg -ansvarig Handelsboden och jour      
e-post: martin.soderberg@olandsmuseum.com
tel: 0733 – 14 67 04

Leha Halvorsen – jour och guidning                                            e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel:
0733 – 14 67 04                                                                    
                                                                                                                                             

Ölands Hembygdsförbund

Julius Winberg Sääf – Förbundsekreterare/verksamhetsansvarig