Ölands Museum Himmelsberga

Julius Winberg Sääf – museichef/verksamhetschef och ekonomiansvarig
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com  tel: 0733 – 14 67 04

Anders Svärd – vaktmästare
tel: 072-350 30 23

Eva Gustavsson – trädgård (ej i tjänst)
tel: 0733 – 14 67 04

Kerstin Alfredsson – ansvarig Kaffestugan och handelsboden
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 09
e-post: handelsboden@olandsmuseum.com  tel: 0733 – 14 67 03

Maria Stenmalm – kontor, jour mm
e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 04

Marie Johansson – guideutveckling, samlingsinventering mm
e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 04

Ölands Hembygdsförbund

Julius Winberg Sääf – Förbundsekreterare/verksamhetsansvarig
se ovan för kontaktinfo.

Martin Söderberg – Kulturarvskoordinator
e-post: martin.soderberg@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 04