Vid mitten av 1800-talet fanns mer än 2.000 väderkvarnar på Öland. I dag återstår c:a 350 kvarnar och en av dem står på museets gräsplan. Det är en s k stubbkvarn,
där hela kvarnhuset kan vridas upp mot vinden kring en jordfast stubbe.

Till Ölands museum Himmelsbergas 50-års jubileum renoverades kvarnens vingar och trappa. På parkeringen norr om radbyn står Himmelsbergas andra stubbkvarn.

Källa: Anders Nilson, Himmelsberga – Kulturhistoriska notiser kring en gammal öländsk radby, Barometerns förlag