Välkommen till våra uppskattade marknader i traditionell allmogemiljö, med mathantverkare, slöjdare, textilare och många flera!

Marknader och datum 2023

Påskmarknad, Långfredag och påskafton, kl 11 – 16

Öland Spirar, fredag till söndag, 12 – 14 maj, kl 11 – 16

Hantverkstorsdagar varje vecka under juli kl 11 – 17

Ölands Skördefest, 27 sept – 1 okt, tors. kl 11 – 16, fre. kl. 11 – 22, lör. kl 11 – 19, sön. kl 11 – 16

Julmarknad, 25 – 26 november, kl 11 – 16