Riksspelman Lars Svensson med Eva och Bengt Löfberg samt Solweig Svensson, 2014

RIKSSPELMAN LARS SVENSSON, TORSLUNDA
Lars Svensson är en för många välkänd fiolspelman och traditionsbärare sedan länge. Ofta uppträder han numera tillsammans med hustrun Solweig som spelar kompcittra. Lars Svensson erövrade Zornmärket i silver vid uppspelningarna i Borås för ett par år sedan. På folkmusikdagen på Himmelsberga kommer han att förutom Solweig ha med sig några ytterligare folkmusikanter på scenen. Vilka det blir får bli en angenämn överraskning för oss andra!

GLÖMMINGE SPELMÄN
Bildades på 1980-talet och gick så småningom samman med de sista medlemmarna i Ölands Spelmansgille. Glömminge spelmän spelar dels i tradition efter riksspelmannen Anders Johan Eriksson, från Ryd i Glömminge, via efterföljande traditionsbärare. Dels förvaltas en del av Ölands Spelmansgilles repertoar. Gruppen spelar och sjunger även folkliga visor. Medlemmar: Per Karlsson, fiol, dragspel, flöjt, sång, Hans Norell, fiol, sång, Ann-Charlotte Magnusson, fiol, sång,trumma, Erling Asp, fiol, sång, Lasse Karsson, gitarr, sång.

Jahuja, 2014

JAHUJA
I denna fiolspelande folkmusikgrupp möts Sörmland och Öland, blandat med en del annat smått och gott. Vi får lyssna till gehörsspel med en stor kärlek till polskor. Medlemmar: Isa Alm, Håkan Alm, Ove Lindqvist, Lotta Astner och Karin Gardmar.

Ramlorna, 2014

RAMLORNA
Vi spelar och sjunger svensk folkmusik ofta från Öland eller Småland.
Vi framhäver gärna låtar som har sångtexter, det kan röra sig om polsketrallar, visor och ballader. Ibland trallar vi utan text. Vi tycker det är trevligt med allsång och sjunger låtar av Taube och andra visdiktare. Ibland går vi utanför Sverige t ex till Norge eller Irland. Gruppen består av Tommy Bjerlin, nyckelharpa och munspel, Ingmar Gustavsson nyckelharpa, Per Jönsson nyckelharpa, gitarr och dragspel, Eva Klevemark nyckelharpa, Erik Loxbo tvärflöjt, Christer Strandå gitarr, Bibi Stenmalm nyckelharpa. Samtliga i gruppen sjunger. I några fall sjunger hela gruppen a capella. Gruppen bildades hösten 1987 då under namnet Ramlor och Skramlor, då deltog även Anita och Lennart Hedin i gruppen. Två gånger har vi representerat Kalmar Kommun, dels i Tallin 1992, dels i Kaliningrad 1994.

Trio Erici

TRIO ERICI
Trio Erici är aktuella med ett nytryck av albumet Jazz på Öländska där gruppen tolkar sånger och folkvisor från Öland. Trion besökte USA under våren efter inbjudan från Rockford Swedish Historical Society och framträdde samtidigt för Council of America och Council of Canada. Nytrycket Jazz på Öländska inkluderar nya originalkompositioner som Melodi från Långlöt, Sommarvind och Platsen som ger ro. Skivan finns till försäljning i museets handelsbod. Trio Erici är Kristin Bertilius – sång & flöjt, Harald Erici – piano & tramporgel och Mats Bertilius – bas.

ÖLÄNDSKA VISOR OCH EN BALLAD
Öländska visor är en pågående process av utforskande av öländska visor. Balladen är den medeltida så kallade ”Långlötevisan” vilken kommer att avsluta visstugan. Ann-Charlotte Magnusson är försångerska.

Ölands Allmogedansare

ÖLANDS ALLMOGEDANSARE
Ölands Allmogedansare träffas höst – vår för att dansa företrädesvis gillesdanser. Under sommarsäsongen uppträder en del av dansarna vid olika evenemang som midsommararrangemang, marknader, och vid äldreboenden. Oftast består uppvisningarna av olika gillesdanser med komplicerade turer. På folkmusikdagen på Himmelsberga kommer allmogedansarna att visa förr vanliga gammaldanser till tonerna av riksspelman Lars Svensson och Solweig Svensson.