RIKSSPELMAN LARS SVENSSON, TORSLUNDA

Lars Svensson är en för många välkänd fiolspelman och traditionsbärare sedan länge. Ofta uppträder han numera tillsammans med hustrun Solweig som spelar kompcittra. Lars Svensson erövrade Zornmärket i silver vid uppspelningarna i Borås för ett par år sedan. På folkmusikdagen på Himmelsberga  kommer han att förutom Solweig ha med sig några ytterligare folkmusikanter på scenen. Vilka det blir får bli en angenämn överraskning för oss andra!

GLÖMMINGE SPELMÄN

Bildades på 1980-talet och gick så småningom samman med de sista medlemmarna i Ölands Spelmansgille. Glömminge spelmän spelar dels i tradition efter riksspelmannen Anders Johan Eriksson, från Ryd i Glömminge, via efterföljande traditionsbärare. Dels förvaltas en del av Ölands Spelmansgilles repertoar. Gruppen spelar och sjunger även folkliga visor. Medlemmar: Per Karlsson, fiol, dragspel, flöjt, sång, Hans Norell, fiol, sång, Ann-Charlotte Magnusson, fiol, sång, Erling Asp, fiol, sång, Lasse Karsson, gitarr, sång och Kerstin Markström, fiol.

EKA SPELMÄN

Medlemmarna i gruppen träffades på den spelmansstämma som för omkring tjugo år sedan hölls på Himmelsberga. Mötet blev fruktbart och gruppen efterfrågades allt mer. EKA spelmän är efter mer än tjugo år tillsammans väldigt samspelta och det svänger härligt om deras medryckande folkmusik med inspiration både från rötterna i det öländska och från andra delar av världen. Gruppen gav ut CD’n ”Myskvalsen” år 2011. Medlemmar: Bengt Erlingsson, nyckelharpa, Per Bondesson, dragspel, Marie Nordström, fiol, Jan-Olof ”Knallen” Ekstrand, fiol och gitarr, och Ingemar Svensson, dragspel.

JAHUJA

I denna fiolkvartett möts Sörmland och Öland, blandat med en del annat smått och gott. Vi får lyssna till gehörsspel med en stor kärlek till polskor. Medlemmar: Isa Alm, Håkan Alm, Lotta Astner och Karin Gardmar.

RAMLORNA

Vi spelar och sjunger svensk folkmusik ofta från Öland eller Småland.

Vi framhäver gärna låtar som har sångtexter, det kan röra sig om polsketrallar, visor och ballader. Ibland trallar vi utan text. Vi tycker det är trevligt med allsång och sjunger låtar av Taube och andra visdiktare. Ibland går vi utanför Sverige t ex till Norge eller Irland. Gruppen består av Tommy Bjerlin, nyckelharpa och munspel, Ingmar Gustavsson nyckelharpa, Per Jönsson nyckelharpa, gitarr och dragspel, Eva Klevemark nyckelharpa, Erik Loxbo tvärflöjt, Christer Strandå gitarr, Bibi Stenmalm nyckelharpa. Samtliga i gruppen sjunger. I några fall sjunger hela gruppen a capella. Gruppen bildades hösten 1987 då under namnet Ramlor och Skramlor, då deltog även Anita och Lennart Hedin i gruppen. Två gånger har vi representerat Kalmar Kommun, dels i Tallin 1992, dels i Kaliningrad 1994.

ÖLÄNDSKA VISOR OCH EN BALLAD

Öländska visor är en pågående process av utforskande av öländska visor. Balladen är den medeltida så kallade ”Långlötevisan” vilken kommer att avsluta visstugan.

ÖLANDS ALLMOGEDANSARE

Ölands Allmogedansare träffas höst – vår för att dansa företrädesvis gillesdanser. Under sommarsäsongen uppträder en del av dansarna vid olika evenemang som midsommararrangemang, marknader, och vid äldreboenden. Oftast består uppvisningarna av olika gillesdanser med komplicerade turer. På folkmusikdagen på Himmelsberga kommer allmogedansarna att visa förr vanliga gammaldanser till tonerna av riksspelman Lars Svensson och Solweig Svensson.

JOAN

Tre musikanter och toner från öster (Syrien)! Joan själv spelar saz, en typ av tresträngad luta med lång hals.