Smedjan

I nordöstra hörnet av ängen ligger en liten stensmedja. Byggnaden är flyttad till Himmelsberga på 1970-talet och innehåller smidesverktyg och eldstad.

Arkivhuset

Arkivhuset fungerar som kontor, lager och personalutrymme. På vinden finns museets stora textila samling. Samlingarna är inte öppna för allmänheten, men olika delar av dem visas emellanåt i vissa utställningar. Huset, ursprungligen ett magasin är flyttat från Borgholm, på 1970-talet.

Maskinladan

Söder om Arkivhuset ligger en maskinlada uppförd i skiftesverksteknik, som inrymmer en samling äldre jordbruksmaskiner, bl a en traktor av märket Fordson årgång 1926 med järnhjul.

Ölandssnipa

Under ett skyddande tak mellan Arkivhus och maskinlada ligger en svarttjärad ölandssnipa. Typen brukar ofta kallas Nordens vackraste allmogebåt. De tvåstävade sniporna är alltid byggda av ek på ganska stora spant. Det var med sådana här små båtar som posten förr seglades til Gotland. Trafiken upprätthölls med hjälp av s k postbönder, som mot skattelindring och frihet från utskrivning ansvarade för att postkaggen och dess innehåll kom fram. Färderna företogs såväl sommar som vinter och slutade många gånger i svåra tragedier under hopplös kamp mot stormar och is.