I mars 2024 bildades museets vänförening.

För kontakt och information, maila föreningen på vanforeningenhimmelsberga@gmail.com

Himmelsbergas vänförening är en ideell förening vars syfte och mål är att stödja Ölands museum Himmelsberga genom att verka för att medlemmar bidrar med olika ideella insatser.

Som medlem i föreningen stödjer du utvecklingen av Ölands museum Himmelsberga. Som medlem väljer du om du enbart vill vara stödmedlem eller om du vill vara en frivillig hjälpande hand vid ett eller två tillfällen under året.

Arbetsgrupper

I vänföreningen har vi arbetsgrupper där man som medlem kan ingå efter eget intresse.

  • Trädgårdsgrupp med inriktning historiska trädgårdar
  • Byggnadsvårdsgrupp
  • Konstgrupp
  • Textilgrupp
  • Lorangagrupp
  • Köksgrupp
  • Programgrupp

Föreningens styrelse består av:

Carina Adolfsson Elgestam, ordförande
Ellinor Jonsson kassör
Maria Wiell sekreterare
Gunilla Karlsson samordnare volontärer
Carl Malgerud