Ölands Museum Himmelsberga

Julius Winberg Sääf – museichef/verksamhetschef och ekonomiansvarig
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04

Martin Söderberg – handelsbod, fastighet/vaktmästeri
e-post: martin.soderberg@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04

Eva Gustavsson – trädgård (ej i tjänst)  

Niklas Nordlund – Kaffestugan 
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 09   

Cilla Midhall – Handelsboden 
e-post: handelsboden@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 03

Marie Johansson – museiutveckling 
e-post: kontoret@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04         

Leha Halvorsen – jour och guidning
e-post: kontoret@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04       

Ölands hembygdsförbund 

Julius Winberg Sääf – förbundssekreterare
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04