Ölands Museum Himmelsberga

Julius Winberg Sääf – museichef/verksamhetschef och ekonomiansvarig
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04

Anders Svärd – vaktmästeri
e-post: kontoret@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04

EmeLie Folkemark – trädgård 
e-post: tradgard@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04  

Eva Gustavsson – trädgård (ej i tjänst)

Kerstin Alfredsson – ansvarig Kaffestugan 
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 09     

Niklas Nordlund – Kaffestugan 
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 09   

Cilla Midhall – ansvarig Handelsboden 
e-post: handelsboden@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 03

Martin Söderberg – ansvarig Handelsboden och jour
e-post: handelsboden@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 03 

Marie Johansson – museiutveckling 
e-post: kontoret@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04         

Leha Halvorsen – jour och guidning
e-post: kontoret@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04       

Ölands hembygdsförbund 

Julius Winberg Sääf – förbundssekreterare
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com 
tel: 0733 – 14 67 04