Ölands Museum Himmelsberga är mötesplatsen för öländsk nutid och dåtid – en plats som erbjuder något för alla generationer. På museets program finns såväl dagliga aktiviteter som visningar och barnverksamhet, samt återkommande kulturevenemang, utställningar och Ölands barnkulturfestival.

Nedan finns programmet per kalendermånad. Under övriga kategorier i huvudmenyn presenteras museets olika avdelningar, aktuella utställningar och evenemang mer ingående. Välkommen!

April – maj

Juni

Juli

Augusti

September – december