VANDRINGSLED PÅ MELLERSTA ÖLAND MED BÖRJAN OCH SLUT VID ÖLANDS MUSEUM HIMMELSBERGA

Den 12 juni, 2015, invigdes en ny vandringsled – på gamla vägar och stigar i Långlöts socken. Vandringsleden börjar och slutar på Ölands Museum Himmelsbergas parkering. Vandringsleden har kommit till genom samarbete mellan vårt LONA-projekt, Skogsvårdsstyrelsen och Långlöts hembygdsförening.

Från Ölands Museum Himmelsbergas parkering kan du gå söderut genom Himmelsbergas bygata och vidare västerut igenom en betesmark. Du korsar sedan Björkerumsvägen och fortsätter längs gränsen mellan Björkerum och Åstad. Vandringsleden viker av norrut och ansluter till Zetterberggatan mellan Ismantorp och Åstad byar. Framme vid landsvägen viker du av österut och går längs Vitkärret och passerar över Kvistorpsvägen för att ta gamla vägen i fägatan upp mot Åstad by och torg. Därefter följer du Åstad bygata ett stycke mot söder och viker sedan av västerut mot Himmelsberga längs en mycket gammal väg genom en betesmark. Ett stycke in i betesmarken går vandringsleden vidare mot Himmelsberga – mot sydost och sedan söder.

Det finns nu en informationstavla på Ölands Museum Himmelsbergas parkering. Där finns även en folder med karta över Långlötleden. Du kan också hämta en folder i handelsboden på museet (öppet kl. 11 – 17 dagligen t o m 31/8 och helger i september).

Vill du själv skriva ut din karta över Långlötleden kan du använda den här länken: karta