19 augusti – 3 september

En utställning där äldre mopeder möter konst.

Med verk av: Ann Rydh, Ann-Charlotte Ohlén, Annika Peterson, Britt Bogårdh, Carl-Olof Damm, Elaine Berger, Hazze Hagblom, Jan Olsson, Jeanette Björkman, Magnus Petersson, Monica Alskans, Robert Oldergaarden, Tomas Rydh, Tina Perborn