Under 2023 producerade vi tre kortfilmer som handlar om tre historiska nedslag på Himmelsberga – Ölands guldålder under 1840-talet, Svältåren på 1860- och 70-talen, vilka ledde till omfattande utvandring, samt Amerikatåtervändarna på 1920-talet.

Skådespelarna är historieintresserade ölänningar. Filmning och klippning av Marcus Walkin på ConnectMedia. De historiska kläderna kommer från Kalmar läns museum. Filmprojektet finansierades av Svenska Postkodstiftelsens Grannskapsinitiativ.

Filmerna finns tillgängliga nedan och via QR-koder i de historiska miljöerna på museet och är ett led i att levandegöra historiska nedslag på Himmelsberga genom kreativa projekt i samarbete med lokalbefolkning.

Det är 1840-tal och guldålder på Öland. På Norrgården i Himmelsberga firas de rikliga spannmålsskördarna som sålts för export. Jordbruket är inne i en expansionstid och förtjänsterna investeras i gårdarna. Se filmen här.

Det är tidig morgon på Himmelsbergas malm år 1868. Södra Sverige är drabbat av torka. Året innan var ovanligt kallt och frosten hade förstört de magra skördarna. Den rådande synen på fattiga från statligt håll gjorde att hjälpen ofta gavs motvilligt. Nödåren lade grunden för mass-emigration till Amerika, men de fattigaste hade inte råd att emigrera. För dem förblev ”Amerikat” en ouppnåelig dröm. (Källa: ”Svälten – hungeråren som formade Sverige” av Magnus Västerbro, 2018) Se filmen här.

Vår tredje historiska kortfilm speglar öländska amerikaåtervändare under 1920-talet. Hur togs de emot? Vad tog de med sig hem? Se filmen här.