Konsthallen, Lilla hallen, scenområdet och Kaffestugans sittningsavdelning är i ett plan och det finns två handikapptoaletter, en vid Kaffestugan och en nära Konsthallen. Kaffestugan har ramp till den södra ingången. De historiska gårdarnas inomhusmiljöer kan bara besökas genom att gå uppför stentrappor, men yttergårdar och odlingar är i ett plan och tillgängliga via stenlagda gångar eller klippta gräsområden. Ölands Museum Himmelsberga tillåter servicedjur på hela området och i Kaffestugan.