en utställning av Anna Boström, Maja Breife & Karin Carlén

7/10 – 5/11, öppettider kl 11-16, lör och sön.

Hur mår jorden idag?

Människan har under sin existens satt spår på vår jord, vilken väg väljer vi framåt?

Vad är naturen för oss? 

Vad har naturen för värde för oss? 

Lyssnar vi på naturen?

Vi kommer från jorden, vi är en del av naturen. Våra handlingar lämnar avtryck, de vi gör ger konsekvenser, vi har möjligheter att påverka.

Denna utställning presenterar verk av de tre vännerna Anna, Karin och Maja. Under tiden denna utställning blev till träffades konstnärerna regelbundet för att diskutera ämnet och följa varandras skapande arbete. På detta vis har de kommit att prägla varandras processer och slutliga alster.

Vilka är de avtryck vi vill lämna efter oss på jorden?

Anna Boström, ”Min Jord”
Maja Briefe,”Ved”
Karin Carlén, ”Fallande Jord”