Med start påskhelgen arrangeras årligen en utställning, ofta i samarbete med lokala gallerier. Kommande års utställning ännu inte klar för att delge information om.