Kvinnor på Öland. Rösträtt. Demokrati. Jämställdhet.