Textil på liv och död; ett möte mellan modern textilkonst och traditionell öländsk textil