Himmelsberga är en plats att mötas mellan generationerna, så även i konsten. Från nästan 12 till nästan 100 år – det är åldersspannet finns bland de som ställt ut på Vårsalong här på Ölands eget museum, och det är vi stolta över.  

Vårsalong 2023
Ölands museum Himmelsberga
Ölands museum Himmelsberga, i samarbete med Öland Spirar, öpp-nar nu för ansökningar till årets jurybedömda vårsalong för konstnä-rer med anknytning till Öland och Kalmar län.
Ansökan görs via onlineformulär som finns här från 2:e januari till 26:e mars, 2023, med högst fyra verk. Bifoga tydliga, högupplösta och numre-rade digitala fotografier (helst sparade i JPEG format) av verken och fyll i titel, material o s v på anvisad plats. Undvik helst att bifoga PDF filer. Gällande stora film- eller ljudfiler, vänligen kontakta museet via nedan kontaktuppgifter.
Årets jury består av: Ýrr Jónasdóttir – konstmuseichef Ystad konstmuseum Maria Johansson – kultursamordnare Borgholms kommun Karolina Lilliequist – konstnär & workshopledare Bild och Form Kronoberg
Besked om du antagits till vårsalongen 2023 får du via e-post efter 4:e april, under vecka 14.
Inlämning av antagna verk är under 5:e och 6:e maj, kl 11.00 – 15.00 i Lilla Hallen, på höger sida i museets bygata. Vid inlämningen signeras även utställningskontrakt.
Alla verk försäkras genom Ölands museum Himmelsberga, förutsatt att korrekta uppgifter inkommit i god tid.
Provision på sålda verk är 30%.
Vårsalongen 2023 öppnar med vernissage fredagen den 12:e maj kl 11.00 i samband med Öland Spirar. Därefter öppet helgerna i maj och dagligen i juni till och med söndag 11:e juni, kl 11 – 16. Fritt inträde för utställare.
Ett stipendium om 2 000 kr delas ut till en av konstnärerna i åldersgrup-perna 12 till 25 år.
Utställningsadress: Himmelsberga bygata 1
Telefon: 073-314 67 04
E-post: kontoret@olandsmuseum.com

Välkomna till vernissage fredagen den 12:e maj kl 11.00.